Level III - 2013/2014 intake

Chemistry

Dineesha K. B. N.
Perera P. P. P.
Wijesekera G. I. P.
Jayawardena H. S. K.
Perera S. P. P. M.
Ananda P. D. K. P.
Perera M. K. B. K.
Vithana V. P.
Kukendran S.
Lakmali M. K. D. M.
Dayaratne L. N.
Fernando W. S. D.
Rajapaksha B. M. M.
Ratnayake R. M. R. G. K. B.
Chandrakanthan K.
Dissanayake D.M.S.C.
Dantanarayana S.O.A.
Deraniyagala N.U.
Kariyawasam K.H.C.S
Rajapaksha R.P.H
Gunarathne W.A.K.
Lahiruni W.M.L.B.
Wijesooriya A.A.
Gangodawila J.P.B.
Kothalawala R.M.
Fernando W.B.P.S.

Biochemistry & Molecular Biology

Silva G. T. U.
Premadasa R. B. H. S.
Ravihari R. K. S.
Wanasinghe V. S.
Jayaweera S. P. E.
Wickramarathne T. S.
Rajalingam D.
Senadheera P. A. V. T.
Jayaweera M. T.
Prasadi W. K. S.
Rajinee M. E. C.
Ariyarathne R. D. N.
Jayarathne T. K. W. D.
Jayasinghe R. A. C. S. D.
Herath I. G. H. M. D. H.
Kumari T. M. C. P.
Ann Dharshika S.
Wijeratne M. G. L. A. M.
Ranaweera M.E.M
Anushandan N.
Darshika W.A.S.
Panvilawaththa P.W.A.I.D
Lakmali G.L.Y.

Computational Chemistry

Chandrawansa K. S. G.
Lakshani R. A. D. R.
Anuradha M. A. D. K.
Wijesekera A. S.
Mendis W. D. P.
Pannipitiya P.A.D.K.B.
Dinalaththa D.H.S.
Paligaspe G.M.P.R.

Level IV - 2012/2013 intake

Chemistry

 L.P. Madushani
 G.W. Widunagamage
 M.H.P.R. Madhusanka
 C.W. Jayasundara
 D.S. Edirisinghe
 K.A.L.H. Gunathilaka
 M.C. Haputhanthri
 K.A.G. de Alwis
 J.A.S.M.I. Bandara
 S.A.I.D. Perera
 W.V.D. Priyadarshani
 M.S. Somachandra
 L.M.N. Lakmini
 K.N. Gamage
 H.N.C. Wijerathne
 O.N. Malawalaarachchi
 A. Saruha
 I.K.A.M. Nuwanthi
 P.M.A. Bandaranayake
 P.M. Opallage
 U. Dulanjali Rodrigo
 D.M.R.H. Dissanayake
 N.N. Keerthisinghe
 O.A. Joseph

Molecular Biology & Biochemistry

 P. Shirani
 M.F.F. Shifani
 J.A.D.P.H. Jayasooriya
 E.P.D.C. Lakruwani
 V.U. Uduwana
 J.J. Bandarigoda
 W.D.N. Dananjalee
 K.O.T. Jayasinghe
 D.R. Wijayarathne
 H.M.N.N. Herath
 K.H.M.D.R. Rasanjali
 J.K. Wijesiriwardhane
 W.M.V.S. Weesinghe
 G.Shranee
 G.M.D.M. Dassanayake
 K.W. Nimani
 D.M.C.S. Dissanayake
 K. Varmila
 D.A.D.N. Jayathunga
 A.S. Senevirathne
 M.U. Welikala
 M. Gowthami
 T. Dhanushika
 P.G. Kuruppu

Computational Chemistry

 P.A. Wickramasinghe
 W.M.U.G. De Alwis
 P.D.V.S. Pathirage
 C.S. Weerasinghe
 L.H.M.U.K. Abeyruwan
 Y.K.S.S. Yatiwella
 C.U. Lankeshwara
 D.G.C. Gayanthika
 D.N. Kodithuwakku
 J.A.K. Kaushalya

Pharmacy

 S.M.P.B. Jayawardane
 M.B. Ranathunge
 P.K.G.D. Pemarathne
 R.H.M.P. Kumari
 G.A.D. Hasantha
 M.D.K.G. Munasinghe
 S.M. Liyanaarachchi
 S.W.I. Waragoda